Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Webinar Eğitimi Başlıyor.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Webinar Eğitimi Başlıyor.

Programın Amacı:

Kuruluşlarında yalın yaklaşımları ve 6 Sigma tekniklerini kullanarak iyileştirme projelerini yönetebilecek ve değişim sağlayabilecek “Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak”lar yetiştirmek.
Ayrıca, katılımcıların iyileştirme ekiplerine liderlik etmelerini ve Yalın 6 Sigma bilincini kuruluş içinde yaygınlaştırmalarını sağlamak.

Kimler Katılmalı:
Yalın Altı Sigma projelerini yürütecek olan “Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak” adayları

Program Kapsamında Verilecek Eğitimler:

 • Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Tanımlama Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Ölçme Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Analiz Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak İyileştirme Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Kontrol Fazı Eğitimi

Program Şekli:
Toplam 90 saatlik bir programdır.
Haftada 2 gün Pazartesi ve Perşembe günleri 19:30-22:30 saatleri arasında

Başlangıç: 04 Eylül 2017      Bitiş Tarihi: 26 Ekim 2017

 • 48 saatlik online canlı (senkron) eğitimler.
  • Haftada 2 gün 3 şer saatlik bağlantılarla 8 hafta sürer.
 • 42 saatlik online banttn (asenkron) eğitimler
  • Program süresince istenen zamanda yaklaşık 42 saat sürer.

Sertifika Bilgileri:
Program sırasında yapılacak olan sınav ve testlerde başarılı olan katılımcılar aşağıdaki konularda “BAŞARI SERTİFİKASI” almaya hak kazanırlar. Aksi durumda katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilir.

 • Yalın 6 Sigma Uzmanlık Programı
 • Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Sertifikası (Projeyi başarı ile tamamlama şartı aranır)

Test/Sınav:
Sınav: Program sırasında online olarak yapılacaktır.

NOT: Program sırasında Minitab programı kullanılacaktır.

KAYIT & İLETİŞİM: 0224 232 2273