Yeniden Yapılandırma

YENİDEN YAPILANDIRMA

stratejik yönetim

Stratejik Yönetim

Tepe yönetim, kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (Vizyon) ve varoluş nedenini (Misyon) belirlemelidir. Tepe yönetim ayrıca, kuruluşu vizyonuna ulaştırmak için kısa ve orta vade hedeflerini ve farklı konulardaki niyetini ve yaklaşımlarını (Politikalar) belirlemeli ve bunları çalışanlarına benimsetmelidir.
süreç yönetimi

Süreç Yönetimi

Kuruluşlar etkin çalışabilmeleri için birbirleri ile ilgili olan ve etkileşimde bulunan süreçlerini tanımlamalı ve yönetmelidir. Çoğunlukla bir sürecin çıktısı, bir sonraki sürecin girdisini oluşturur. Bir kuruluşta kullanılan süreçlerin ve özellikle bu süreçler arasındaki etkileşimlerin sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesine süreç yönetimi adı verilir.