Yönetim Sistemleri ve Değişim Yönetimi Eğitimi

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:

Kuruluşlarında modern yönetim sistemlerini uygulamak isteyen veya uyguladığı sistemleri etkinleştirmek isteyen yöneticilere bir yol haritası sunmak. Ve kuruluşlarında bir değişim başlatan yöneticileri, “değişim süreci” hakkında bilgilendirmek.

KAPSAMI:
• Rekabet ve kalite ilişkisi,
• Kalitesizlik maliyetleri,
• Dünya nereye gidiyor,
• Yönetim Sistemleri ve etkileşimi,
• Neden değişmeliyiz,
• Kuruluşlarda değişimin yol haritası,
• Değişimin önündeki engeller,
• Vizyon ve Misyon,
• Politikalar ve Hedefler
• Kurum kültürü (Prensipler / Değerler)
• Sürekli İyileştirme araçları
• Üst yönetimin rolü

KATILIMCILAR:
Üst ve orta kademe yöneticiler.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1/2 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Toplam kalite yönetimi kavramlarını ve prensiplerini tanıtmak ve benimsetmek. Kuruluşlarında toplam kalite yönetimi faaliyetlerini başlatmış ya da başlatacak olan yöneticilere ışık tutmak, EFQM Mükemmellik Modeli