0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Danışmanlıklarımız

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Performans Yönetimi
Balanced Scorecard
Süreç İyileştirme
Stratejik Planlama

Yalın Üretim & 6 Sigma

Yalın Dönüşüm
5S
KAIZEN
VSM
SMED
Poka Yoke
KANBAN
Temel Problem Çözme Teknikleri
Toplam Verimli Bakım
Operasyonel Mükemmellik
Yalın 6 Sİgma Kültürü
Sarıkuşak
Yeşilkuşak
Karakuşak
Uzman Karakuşak
Minitab
Sigma XL

Yönetim Sistemleri

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
ISO/IEC 27001
SA 8000
ISO 26000
ISO 37001
Entegre Yönetim Sistemleri
ISO 31000
ISO 22301