0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Sigma
XL
-
İstatistik
Yazılımı

SigmaXL - İstatistiksel Analiz Yazılımı

SigmaXL, kullanıcıların hizmet, işlem ve üretim süreçlerini ölçmelerini, analiz etmelerini, iyileştirmelerini ve kontrol etmelerini sağlayacak şekilde, maliyet etkin, güçlü fakat kullanımı kolay bir araç olarak baştan tasarlanmıştır. Microsoft Excel'e bir eklenti olarak SigmaXL, Yalın Altı Sigma eğitimi veya bir üniversitede istatistik dersi için idealdir.

Sürüm 10, yeni araç seçim kılavuzları, XYZ Kontur/Yüzey Grafikleri, Genel Lineer Model, yeni MSA şablonları ve daha fazlasını içerir!

SigmaXL Sürüm 10'daki yeni özellikler:

 • Grafik Araç Seçim Kılavuzu
 • Hipotez Testi Seçim Kılavuzu
 • Gözden Geçirilmiş Kontrol Grafiği Seçim Kılavuzu
 • Yeni Veri Manipülasyon Araçları
 • Ham Veriyi Frekansa (Tally'ye) Dönüştürme
 • Frekansı Ham Veriye Dönüştürme
 • Yeni Grafik Araçları
 • Isı Haritası
 • Aralık Grafikleri ve Çoklu X Aralık Grafikleri
 • Ampirik/Normal CDF Grafikleri
 • XYZ Kontur/Yüzey Grafiği
 • Otomatik Enterpolasyon Yöntemi Seçimi ve XY Standardizasyonu Çapraz Doğrulama kullanılarak
 • Ters Mesafe, Akima'nın Polinomu ve Biharmonik Spline Enterpolasyonu
 • Yeni MSA Şablonları
 • Etkileşimli GLM GageRR (Çapraz) Metrikleri
 • Etkileşimsiz GLM GageRR (Çapraz) Metrikleri
 • GLM GageRR (İç İçe) Metrikleri
 • Genişletilmiş GLM GageRR (Genişletilmiş) Metrikleri
 • Yeni İstatistiksel Araçlar
 • Parametrik Olmayan Friedman ve Friedman’ın Kesin Testi
 • İki Örneklem için Parametrik Olmayan KS Testi ve KS Kesin (Mann-Whitney'de bir seçenek)
 • Genel Lineer Model. Gelişmiş Çoklu Regresyonu şunları içerecek şekilde genişletir:
 • Sabit ve Rastgele Faktörler
 • İç İçe Faktörler
 • Kovaryatlar (İç İçe Olabilir)
 • Dengeli tasarım için Rastgele veya Karışık Rastgele/Sabit Faktörlerle, Beklenen Ortalama Karelerine dayalı olarak ANOVA ve Varyans Bileşenleri (VC) raporu verilir. VC güven aralıkları Kısıtlanmış Maksimum Olabilirlik (REML) kullanılarak dahil edilmiştir.
 • Tasarım dengesiz veya model hiyerarşik olmayan ise, VC değerleri ve güven aralıkları hesaplamak için REML kullanılır. Sabit Etkiler Testleri, Satterthwaite yaklaşım serbestlik derecelerine dayanır.
 • Etkileşimli Olmayan Sabit Faktörler için Güven Aralıkları ile Ana Etkiler ve Uygun Ortalama Etkileşim Grafikleri
 • Etkileşimli Olmayan Sabit Faktörler için Tukey ve Fisher İkili Ortalama Karşılaştırmaları
 • Tahmini Yanıt Hesaplayıcı
 • İç İçe veya Etkileşimli Olmayan Sabit Faktörler için Çoklu Yanıt Optimizasyonu
iso-13485-egitimi

Lütfen talebinizle ilgili bilgileri giriniz. Size en yakın sürede dönüş sağlanacaktır.

Teklif Al
Talep Türü