0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Yalın
Altı
Sigma
Nedir

Yalın Altı Sigma Nedir?

Yalın Altı Sigma Nedir?

Yalın 6 Sigma, verimlilik yönetiminde kullanılan en etkili iki yaklaşımın sentezidir. Yalın Yönetimin değere ve israfa odaklanan yalın yaklaşımı ile Altı Sigmanın güçlü iyileştirme araçlarının birlikte kullanılmasıdır. Yalın Yönetim prensiplerinin beşinci adımı olan “mükemmellik arayışı” Altı Sigma araçları ile en iyi şekilde sağlanabilir.

6 Sigma, mevcut ve elde edilebilir her türlü veriyi bilimsel yaklaşımlar kullanarak iyileştirmeleri sistematik hale getirmeyi hedefleyen proje odaklı bir ekip çalışmasıdır.

Projeler kuruluşun stratejilerine, maliyetlere ve müşteri beklentilerine odaklanır. Müşteri beklentileri sağlanarak maliyetleri azaltmayı hedefleyen kuruluşları Yalın Yönetimin mükemmellik arayışına götüren bir yönetim biçimidir.

Yalın 6 Sigma’ da her proje, problemi çözmek için oluşturulan bir ekip tarafından yönetilir. Ekiplere, proje yürütme ve problem çözme teknikleri ile donatılmış Yeşil Kuşak ya da Kara Kuşaklar liderlik eder.

İşte bu noktada Yalın Altı Sigma nedir diye sorulduğunda;

 • Firmanın amaç ve değerleriyle başlayan,
 • Yalın düşünceyi destekleyen,
 • Yalın yönetim anlayışı ile bütünleşen,
 • Değeri müşteri gözüyle tanımlayan,
 • İsraflara odaklanan,
 • Bilimden destek alan,
 • Veriyi bilgiye dönüştüren,
 • Değişkenliği azaltmayı hedefleyen,
 • Çalışanların katılımını gerektiren,
 • Ekip ruhunu aşılayan,
 • Çalışanlara da değer katan,
 • Sürekli iyileştirmeyi sistematik hale getiren,
 • Kalite, maliyet ve hıza aynı anda odaklı olan,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen,
 • Sadece bir performans ölçüm metriği değil, aynı zamanda bir yönetim modeli olan,
 • Sonuçları kalıcı olan,
 • geçici bir heves olmayan,

Stratejik bir araç… bir felsefe… bir verimlilik yönetimi… diyebiliriz.

Yalin 6 Sigma Felsefe Verimlilik

Yalın Altı Sigmanın Fazları (DMAIC)

Tanımlama Fazı

 • Yalın 6 sigma’ya genel bakış (yol haritası)
 • Roller, DMAIC yaklaşımı
 • Hedef- verim
 • Firma stratejileri ve hedefler
 • KBF ağacı, Müşteri beklentileri
 • Proje seçimi ve tanımlama
 • Problem tanımı ve Proses haritası
 • Değer akışı haritalama (VSM)
 • Beyin fırtınası, Balık kılçığı diyagramı
 • Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
 • 5 why, Gemba, 6N1K
 • 5S, Görsel işyeri
 • Veri altyapısı
Ölçme Fazı
 • Veri tipleri, Veri toplama
 • Veri ve performans ölçümü
 • Örnekleme, kitle, örnek
 • Örnek büyüklüğü ve güç
 • Hata terminolojisi
 • Dağılma ve DPMO
 • Normal dağılım ve hesaplamaları
 • Sigma seviyesi/UD sigma/KD sigma
 • MSA
 • Proses yeterliliği, yeteneği ve performansı
Ölçme Fazı
Analiz Fazı
 • Temel analiz araçları, 6 sigma odağı
 • Veri analizi yol haritası
 • Grafikler
 • Güven aralıkları (Ortalama, Standart sapma, Z, Oran)
 • Blok analiz, Hipotez testler
 • Tukey testi ,Oran testleri
 • Korelasyon, Regrasyon
 • Binary lojistik regrasyon
 • ANOVA, Ki kare
Analiz Fazı

İyileştirme Fazı

 • SMED, 5S, Görsel işyeri
 • Değer akışı haritalama ( VSM )
 • DOE, Girdi seviyeleri ve girdiler
 • Filtreleme, Benzerlik
 • Çözünürlük, Bloklama
 • Deney risklerin tanımlanması
 • Deney tasarımı
 • Yaygın kullanılan tasarımlar
 • 2 Faktöriyel, Kesirli faktöriyel
 • EVOP, Karışım deneyleri
 • Cevap yüzey tasarımı (RSD)
 • PLEX
 • Verilerin toplanması ve analizi
 • Doğrulama denemeleri
Kontrol Fazı
 • Hata önleme (POKA YOKE)
 • İPK (X-R, X-S, I-MR, P, NP, C, U, CUSUM, EWMA)
 • Kontrol planı
 • Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
 • Projelerin kontrol fazı sonrası takibi ve devir
Kontrol Fazı

Altı Sigma’da İnsan Kaynakları ve Roller

Üst Yönetim
 • Vizyon sahibi,
 • Değişimi isteyen,
 • Maddi ve manevi destek olan.
Şampiyon
 • Altı sigma lideri ve organizatörü,
 • İletişim sağlayan,
 • Çalışanların katılımını sağlayan, motive eden,
 • Projeleri seçen ve değerlendiren,
 • Problemleri çözen ve engelleri gideren,
 • Projelerin yayılımını sağlayan,
 • Firma içinde Altı sigma vizyonunu oluşturan,
 • Proje sahiplerinin projeye desteğini sağlayan,
 • Altı sigmanın yayılımını sağlayan.
Şampiyon
Proje Sahibi
 • Uzmanlığı konusunda projelere teknik destek olan,
 • Değişimi sağlayan,
 • Proje seçen ve değerlendiren,
 • İyileştirmelerin sürekliliğini sağlayan,
 • Proje ekibini motive eden,
 • Proje ekibine rehberlik eden ve yönlendiren,
 • Projenin başarısından sorumlu olan,
 • Altı sigmanın yayılımını sağlayan.
Proje Sahibi
Uzman Kara Kuşak
 • Değişimi sağlayan,
 • Altı sigmayı uygulayan (proje lideri),
 • Projeleri seçen ve değerlendiren,
 • Eğitmen (Altı sigma araçlarını öğreten),
 • Kara Kuşaklara rehberlik eden,
 • Şampiyona destek olan,
 • Firma profilini analiz ederek projeler üreten,
 • Yönetime danışmanlık eden.
Uzman Kara Kuşak
Kara Kuşak
 • Değişimi sağlayan,
 • Altı sigmayı uygulayan (proje lideri),
 • Proje seçen,
 • Eğitmen (Altı sigma araçlarını öğreten),
 • Yeşil Kuşaklara rehberlik eden,
 • Şampiyona destek olan.
Yeşil Kuşak
 • Değişimi sağlayan,
 • Altı sigmayı uygulayan (proje lideri),
 • Proje öneren.
Ekip Üyeleri
 • Uzmanlığı konusunda projelere destek olan,
 • İyileştirmelerin sürekliliğini sağlayan,
 • Proje öneren.
Ekip Üyeleri

İlgili Eğitimler

 • 1- Yalın 6 Sigma Bilgilendirme Eğitimi

Yalın 6 Sigma İle İlgili Makaleler